Wie zijn wij?

De Federatie van Actieve Verenigingen van België (Fedactio) is een koepelorganisatie van 56 verenigingen in België die via hun werking en activiteiten een gedeelde missie onderschrijven namelijk: de bevordering van de sociale cohesie en van de actieve deelname aan het maatschappelijke leven. Het merendeel van de lidverengingen van Fedactio werd opgericht door de 2de en 3de generatie Belgen van Turkse origine die een positieve bijdrage willen leveren op verschillende actiedomeinen in de maatschappij. Deze actiedomeinen werden ondergebracht in 5 platformen: Platform Onderwijs en Jeugd, Platform Ondernemers en Professionelen, Platform Vrouw en Maatschappij, Platform Kunst, Cultuur en Media en Platform Sociale cohesie en Dialoog. De lidverenigingen zetten zich in voor de bevordering van het burgerschap en de dialoog tussen de verschillende culturele groepen in ons land. Meer informatie: www.fedactio.be