Onze projecten

In het kader van 50 jaar migratie, wil Fedactio het gedeelde verleden herdenken via verschillende activiteiten die de nadruk leggen op de rijkdom die de multiculturele samenleving, de individuele verschillen en de sociale cohesie met zich meebrengen. Naar aanleiding van deze historische gebeurtenis organiseert Fedactio het project '50 jaar in België' dat 50 verschillende activiteiten behelst op diverse domeinen zoals onderwijs, kunst, cultuur, literatuur, sport, media. Een verjaardag viert men niet alleen, daarom werkt de federatie bij de realisatie van haar projecten samen met personen en groepen van diverse culturele achtergronden om de culturele en verrijkende uitwisseling ten volle te stimuleren. De activiteiten worden georganiseerd in verschillende steden in het hele land. Ze gingen reeds van start in 2012 en zullen in december 2014 eindigen. Met deze activiteiten wil Fedactio een onvergetelijke herinnering aan 50 jaar Turkse gemeenschap in België nalaten.