Golden Rose als gastvrouw van vernissage Generaties/Binnenskamers in Brussel

Op 20 maart 2014 ging de fototentoonstelling Generaties/Binnenskamers van start in de tentoonstellingsruimte van Fedactio. Na een openingswoord werden de bezoekers uitgenodigd de tentoonstelling te bezichtigen.

Generaties /Binnenskamers (G/B3) is een sociaal documentair foto-essay van de fotografen  Carl Uytterhaegen en Abdul-Vahit Duman. Met foto’s van huiskamers  geven de twee fotografen visueel weer wat generaties van Vlamingen en Turkse immigranten in Gent en Antwerpen van hun ouders overnemen of net niet. De foto’s tonen de interieurs, maar ook hoe twee fotografen, van een verschillende generatie en met een totaal andere achtergrond, deze leefruimtes in beeld brengen. Prof. Johan Swinnen die het voorwoord van het fotoboek heeft verzorgd, hield het openingswoord. Swinnen duidde op het belang van de maatschappelijk relevantie van kunst en cultuur. Hij merkte op dat de tentoonstelling de sociale cohesie en 50 jaar migratie in de aandacht brengt. Vervolgens nam Bruno De Lille, Staatssecretaris bevoegd voor Cultuur en Gelijke Kansen het woord en wees op de multiculturele diversiteit van Brussel en het belang van intergenerationele relaties. “Levenservaringen binnen de familie zijn een raamwerk om actuele en toekomstige ervaringen een plaats en richting te geven”, aldus de staatssecretaris. Emir Kir, die uitgenodigd werd om zijn gevoelens te delen over het project vertelde over de verschillen die hij aanschouwde tussen de drie generaties en de twee culturen. “Ik heb opgemerkt dat Belgisch-Turkse gezinnen steeds minder kleuren gebruiken voor hun interieur. Aan de Belgische kant heb ik gezien dat persoonlijke objecten van generatie tot generatie worden doorgegeven”, deelde de Burgemeester van Sint-Joost-Ten-Node mee. Sociologe Reyhan Görgöz sprak nadien het publiek toe. Zij vertelde over de migratiegeschiedenis van haar eigen familie. Over de foto’s stelde ze vast dat ze blijk geven van een verbondenheid van de 2de en 3degeneratie Turkse Belgen met België en Europa. Ten slotte nam Charlotte De Kock (Mix!t) het woord en vertelde dat de kans wordt gegeven om de focus van het migrant-zijn te verleggen  naar wat het menselijke eigenlijk is. De Kock uitte dat het project een mooi beeld van de samenleving geeft. Na de toespraken van de gastsprekers konden de bezoekers de tentoonstelling bezichtigen. Onder de gasten waren ook Brusselse schepen Ans Persoons en gemeenteraadslid van Evere, Nebahat Acar aanwezig. Op het einde van da avond konden de bezoekers napraten tijdens de receptie. De tentoonstelling Generaties/Binnenskamers loopt tot en met 18 april en is elke weekdag te bezichtigen tussen 9h00 en 17h00 en in het weekend tussen 10h00 en 18h00.

Comments are closed.